IDŐPONT: május 13. (péntek) HELYSZÍN: ELTE BTK Főépület Kovács Máté terem (földszint 34.) 1088 Budapest Múzeum krt. 6-8. Védnök: Dr. Bacsó Béla tanszékvezető egyetemi tanár   9.00                   Megnyitó 9.10 - 10.00    BARTHA JUDIT: SCHLEGELI ARABESZKEK – AVAGY A ROMANTIKUS KRITIKA…

Szerző: Asztyi  2016.05.01. 20:53 Szólj hozzá!

Címkék: kritika előadás konferencia filozófia művészet esztétika művészettörténet bölcsészettudomány VI. EMV művészet és kritika

Előadásom a 18. század elején alkotó, filozófiai iskolába nehezen besorolható Lord Shaftesbury kritika- és ízléselméletével foglalkozik. Shaftesbury kritikusának legfontosabb képessége az ízlés, amely elválaszthatatlan a nevelődéstől. Célom megmutatni, hogy Shaftesbury ízlésfogalma egyrészt:…

Szerző: Asztyi  2016.04.27. 23:43 Szólj hozzá!

Címkék: kritika előadás konferencia filozófia művészet esztétika bölcsészettudomány VI. EMV művészet és kritika

A biológiai realizmus Németh László Iszony című regényének a II. világháborút követő fogadtatástörténtében jelent meg kritikai kategóriaként. Az előadás azt kívánja bemutatni, hogy a kifejezés miként újította meg a realizmus esztétikai jelentőségéről kialakult korabeli gondolkodást. Ennek egyik…

Szerző: Asztyi  2016.04.27. 23:41 Szólj hozzá!

Címkék: kritika előadás konferencia művészet esztétika bölcsészettudomány VI. EMV művészet és kritika

A 19. század egyik legmeghatározóbb költője Petőfi Sándor, elsősorban a közoktatás, másodsorban a recepció miatt. Az irodalomtörténészek talán fordított sorrendben említenék ezeket, azonban a korban kialakult nemzeti diskurzus dominálja a mai általános szemléletet. Petőfi esetében e hatást az…

Szerző: Asztyi  2016.04.27. 23:40 Szólj hozzá!

Címkék: kritika előadás konferencia művészet esztétika bölcsészettudomány VI. EMV művészet és kritika

A posztdramatikus színházi előadásokban számtalanszor bukkannak fel szokatlan, megváltozott képességekkel rendelkező testek, értelmi vagy fizikai fogyatékossággal élő személyek. Színpadra állításuk mögött többféle ok állhat: míg például a Baltazár Színház azt szeretné, ha színészeit nem „ahhoz…

Szerző: Asztyi  2016.04.27. 23:38 Szólj hozzá!

Címkék: kritika előadás konferencia művészet esztétika bölcsészettudomány VI. EMV művészet és kritika

T. S. Eliot kánonképző irodalmi olvasásmódja, felfogásmódja az irodalmi örökség corpusáról a doktriner, ideológiavezérelt irodalmi kritika mintapéldája lehetne, még abban is, amennyiben képes volt kiválasztási módszertanát gyakorta a morális értékek világának explicit tárgyalása helyett…

Szerző: Asztyi  2016.04.27. 23:37 Szólj hozzá!

Címkék: kritika előadás konferencia művészet esztétika bölcsészettudomány VI. EMV művészet és kritika

Kultúra és a műalkotás mint a társadalmi állapotok visszatükröződése jelenik meg a 20. század elejének nagy társadalomkritikai diskurzusában. A kultúra és implicit módon a művészetbölcselet is mint magatartást és cselekedetet életre hívó jelenség fogalmazódik meg. A klasszikus ideológiakritikai…

Szerző: Asztyi  2016.04.27. 23:35 Szólj hozzá!

Címkék: kritika előadás konferencia filozófia művészet esztétika bölcsészettudomány VI. EMV művészet és kritika

Van olyan álláspont, miszerint az adott művészeti ág ideális kritikájának nem szabadna más elveken nyugodnia, mint azokon, amelyeket ez a kritika magukból a műalkotásokból vont ki. A gyakorlatban inkább azt lehet megfigyelni, hogy a műkritika számára szűkös egy ilyen immanens terület. A kritikának…

Szerző: Asztyi  2016.04.27. 23:34 Szólj hozzá!

Címkék: kritika előadás konferencia filozófia művészet esztétika bölcsészettudomány VI. EMV művészet és kritika

„Az Igazság alakja körül azonban, egy leheletnyi árnyalatot nem számítva, világos maradt a kép, a világos foltból, úgy tetszett, különösen kiugrik a figura, alig is emlékeztetett már az igazság istennőjére, de a győzelmére sem, most inkább szakasztott olyan volt, mint a vadászat istennője.” „A…

Szerző: Asztyi  2016.04.27. 23:32 Szólj hozzá!

Címkék: kritika előadás konferencia művészet esztétika bölcsészettudomány VI. EMV művészet és kritika

Jaques Rancière az Ist Kunst Widerständig? c. írásában a művészet, a művészetek (politikai) ellenállásáról beszél, elsősorban Gilles Deleuze Mi a filozófia? művére támaszkodva. Rancière elgondolása szerint Deleuze számára a művészet nem apolitikus, hanem maga a politika, a politikaival megegyező…

Szerző: Asztyi  2016.04.27. 23:30 Szólj hozzá!

Címkék: kritika előadás konferencia filozófia művészet esztétika bölcsészettudomány VI. EMV művészet és kritika