Előadásom témája az „első” magyar költőnő, Petrőczy Kata Szidónia költészetében megjelenő testreprezentációk feltárása, bemutatása. Előadásom tárgyát egyszerre helyezem történeti, valamint elméleti perspektívába, ugyanis Petrőczy Kata Szidónia költészete kapcsán mindkét megközelítésnek fontos…

Szerző: Asztyi  2018.05.01. 14:21 Szólj hozzá!

Címkék: előadás konferencia irodalom egyetem művészet esztétika bölcsészettudomány VIII. EMV

Deleuze Bacon festészetét a figurális fogalmával határozza meg. A figurális a figuratív és absztrakt ábrázolásmóddal szemben olyan harmadik útként jelenik meg, amely úgy képes egyidejűleg magába olvasztani a másik kettő sajátosságait, hogy végül egy azokat felülíró alternatívaként jelenik meg. Ennek…

Szerző: Asztyi  2018.05.01. 14:11 Szólj hozzá!

Címkék: előadás konferencia irodalom egyetem filozófia művészet esztétika bölcsészettudomány VIII. EMV

Misima Jukio kétségkívül Japán egyik legjelentősebb huszadik századi írója volt. Kevés befogadhatóbb és befogadhatatlanabb jelenség létezett nála japán nyelven. Ugyanis művei a szokatlanul nagy gondolati-nyelvi explicitásuk ellenére valahogyan mindig rejtélyesek maradnak, nehezen megoldható és…

Szerző: Asztyi  2018.05.01. 14:09 Szólj hozzá!

Címkék: előadás konferencia irodalom egyetem filozófia művészet esztétika bölcsészettudomány VIII. EMV

Előadásomban Sigmond István 2006-ban megjelent Varjúszerenád című regényét teszem vizsgálat tárgyává fókuszba helyezve az egyes szám első személyű női elbeszélői hang önnön testéhez való viszonyát, illetve a testkép identitásra gyakorolt hatását. A szöveg két idősíkon is reflektál az elbeszélői…

Szerző: Asztyi  2018.05.01. 13:59 Szólj hozzá!

Címkék: előadás konferencia irodalom egyetem művészet esztétika bölcsészettudomány VIII. EMV

A műalkotások „szerves egységének” [organic unity] közismert problémája az Új Kritika nyomán a 20. század derekán ismét népszerűvé vált az angolszász irodalomkritikai diskurzusban. Mit jelent az egység? Mi teszi a művet „szervessé”, van-e olyan „fokozat”, ahol már nem beszélhetünk „koherenciáról”, s…

Szerző: Asztyi  2018.05.01. 13:56 Szólj hozzá!

Címkék: előadás konferencia irodalom egyetem művészet esztétika bölcsészettudomány VIII. EMV

Denis Diderot az érzékenység fogalma körül kialakult interdiszciplináris vita meghatározó szerzője: művei jól mutatják az különböző diskurzusok érzékenységfogalmainak összefonódását. Diderot, aki egyszerre természetfilozófus és író, épít az érzékenység fiziológiai, orvosi diskurzusára (Haller,…

Szerző: Asztyi  2018.05.01. 13:53 Szólj hozzá!

Címkék: előadás konferencia irodalom egyetem filozófia művészet esztétika bölcsészettudomány VIII. EMV

  Péterfy Gergely A kitömött barbár című regénye több szempontból elemezhető a test hívószó kapcsán. Ebben a rövid előadásban a szöveg és a test azonosításának kultusztörténeti szerepére helyezném a hangsúlyt. Kazinczy emléke két motívum révén testesül meg a könyvben: egy, a műveiből és az…

Szerző: Asztyi  2018.05.01. 13:49 Szólj hozzá!

Címkék: előadás konferencia irodalom egyetem filozófia művészet esztétika bölcsészettudomány VIII. EMV

Elemzésemben a Jerome Bel Gala c. előadásában megjelenő testeket szeretném vizsgálni. Jerome Bel a legkülönfélébb emberekkel, és jelen esetben számunkra még lényegesebb, hogy a legkülönfélébb testekkel dolgozik, és teszi ezt szándékosan, egy produkcióba sűrítve. Azokat a befogadók számára…

Szerző: Asztyi  2018.05.01. 13:35 Szólj hozzá!

Címkék: előadás konferencia irodalom egyetem filozófia esztétika bölcsészettudomány VIII. EMV

„Úgy élni az életet, akár egy műalkotást, azt hinni, hogy az ember saját életéből a „kulturális megformálás” (Bildung) révén egyfajta műalkotást hozhat létre.” – írja Hannah Arendt Rahel Varnhagen – Egy német zsidó nő élete a romantika korából című, elsőként 1959-ben kiadott biográfiájának…

Szerző: Asztyi  2017.05.02. 11:04 Szólj hozzá!

Címkék: előadás konferencia irodalom egyetem filozófia művészet idő esztétika bölcsészettudomány VII. EMV

Nádas Péter 1991-ben megjelent Az égi és a földi szerelemről című munkája a szerzői szenzualista szerelem-felfogás foglalatának tekinthető. A mű az érzéki szerelem lényegét a tükörképébe szerelmes nárcisztikus alany kritikáján keresztül az emlékezet és a szerelmi kölcsönösség jelentőségét…

Szerző: Asztyi  2017.04.27. 16:04 Szólj hozzá!

Címkék: előadás konferencia irodalom egyetem filozófia művészet idő esztétika bölcsészettudomány VII. EMV