IDŐPONT: 2017. május 5. (péntek) HELYSZÍN: ELTE BTK Főépület, földszint 11. (1088 Budapest Múzeum krt. 6-8.) Védnökség: Dr. Somlyó Bálint tanszékvezető habil. egyetemi docens – Dr. Bacsó Béla egyetemi…

Szerző: Asztyi  2017.05.03. 12:27 Szólj hozzá!

Címkék: előadás konferencia egyetem filozófia művészet idő esztétika bölcsészettudomány VII. EMV

Edouard Manet az Akadémia konvencionalista szemléletét kontextualizálta újra – intervizualitást teremtett meg vásznain, melyek a spanyol, holland és japán hagyományokkal dolgoznak. Bár a befogadó ezt felismeri, a festmények mégsem engedik az elődök utódjaiként láttatni magukat. Előadásom első…

Szerző: Asztyi  2017.05.03. 12:22 Szólj hozzá!

Címkék: előadás konferencia egyetem filozófia művészet idő esztétika bölcsészettudomány VII. EMV

A dolgok, információk megőrzése alapvetően a haláltól való félelemből eredeztethető, tehát a megsemmisülés, a felbomlás, a hiány materialitása kísértetként lengi körül a hagyatékokat, archívumokat. Jacques Derrida nézetében az előhívás, felidézés motívumaitól elválaszthatatlan a szorongás, a halál…

Szerző: Asztyi  2017.05.02. 11:30 Szólj hozzá!

Címkék: előadás konferencia egyetem filozófia művészet idő esztétika bölcsészettudomány VII. EMV

„Úgy élni az életet, akár egy műalkotást, azt hinni, hogy az ember saját életéből a „kulturális megformálás” (Bildung) révén egyfajta műalkotást hozhat létre.” – írja Hannah Arendt Rahel Varnhagen – Egy német zsidó nő élete a romantika korából című, elsőként 1959-ben kiadott biográfiájának…

Szerző: Asztyi  2017.05.02. 11:04 Szólj hozzá!

Címkék: előadás konferencia irodalom egyetem filozófia művészet idő esztétika bölcsészettudomány VII. EMV

Ha egy futó pillantást vetünk a kortárs művészetkritikára és a művészeti-kulturális palettára, akkor két dolog rögtön feltűnik. Az egyik a kortárs műkritika ambíciója, hogy a fenséges újabb és újabb elméleteit alkalmazza egyes mai művészeti formákra és irányzatokra, a másik pedig az, hogy ezek az…

Szerző: Asztyi  2017.04.28. 21:41 Szólj hozzá!

Címkék: előadás konferencia egyetem filozófia művészet idő esztétika bölcsészettudomány VII. EMV

A vizualitás és a terrorizmus roppant sok szálon, sokféleképpen függ össze, több „állomást” követ végig az idő folyamán. Előadásommal a célom bemutatni azt, milyen szerepeket tölthet be a vizuális megjelenítés – a lehető legtágabb értelemben vett kép – a terrorcselekmény elkövetésétől egészen a…

Szerző: Asztyi  2017.04.28. 21:26 Szólj hozzá!

Címkék: előadás konferencia egyetem filozófia művészet idő esztétika bölcsészettudomány VII. EMV

Yves Klein Ugrás a semmibe című munkáját parafraezálta Ciprian Mureşan 2010-ben a Centre Pompidou Les Promesses du passé című, a Kelet-Közép-Európai művészet körképét bemutató kiállításán. Magyarországon 2015-ben tekinthettük meg, Egzisztenciátokat szerződés szavatolja című nagy, összegző tárlatát a…

Szerző: Asztyi  2017.04.27. 16:08 Szólj hozzá!

Címkék: előadás konferencia egyetem filozófia művészet idő esztétika bölcsészettudomány VII. EMV

Nádas Péter 1991-ben megjelent Az égi és a földi szerelemről című munkája a szerzői szenzualista szerelem-felfogás foglalatának tekinthető. A mű az érzéki szerelem lényegét a tükörképébe szerelmes nárcisztikus alany kritikáján keresztül az emlékezet és a szerelmi kölcsönösség jelentőségét…

Szerző: Asztyi  2017.04.27. 16:04 Szólj hozzá!

Címkék: előadás konferencia irodalom egyetem filozófia művészet idő esztétika bölcsészettudomány VII. EMV

Kutatásom során a mixed-reality típusú előadásokat vizsgálom, illetve hogy ezek a produkciók miképpen értelmezik újra a színházi idő fogalmát és használatát. A „mixed-reality” előadások típusát a narratív paradigmán túllépő, inkább a szimulációs játékok mechanizmusait használó színházi illetve…

Szerző: Asztyi  2017.04.27. 16:01 Szólj hozzá!

Címkék: előadás konferencia egyetem filozófia művészet idő esztétika bölcsészettudomány VII. EMV

Nádas Péter Emlékiratok könyve című regényének egy már sokak által interpretált részletét, az Egy antik faliképre című fejezetét olvasom újra az ekphrasis antik hagyományai és kortárs megközelítései felől értelmezve. A fejezetben Thoenissen mint narrátor elbeszélői reflexiói szerint az antik falikép…

Szerző: Asztyi  2017.04.27. 15:56 Szólj hozzá!

Címkék: előadás konferencia egyetem filozófia művészet idő esztétika bölcsészettudomány VII. EMV