„A tömegkultúra nem ismeri a hitelességet, csak a közhelyet és az ismétlést. Ezért kényszerítheti arra a művészetet, hogy először az ilyen jellegű befogadás felé nyíljon meg, s a szemlélőt csak ezután terelje valami másfelé. A művészet minderre kettős játékkal felel: egyfelől megkérdőjelezi,…

Szerző: Asztyi  2016.04.27. 23:06 Szólj hozzá!

Címkék: konferencia esztétika bölcsészettudomány V. EMV Konferencia (Esztétika és természet) VI. EMV művészet és kritika

Időpont: 2016. május 13. (péntek) Fővédnök:     Dr. Bacsó Béla tanszékvezető egyetemi tanár A művészet tudománya […] sokkal inkább szükséglet a mi korunkban, mint azokban a korokban, amelyekben a művészet önmagáért véve […] tökéletes kielégülést nyújtott. [G. W. F. Hegel: Esztétikai előadások I.…

Szerző: Asztyi  2016.02.02. 19:10 Szólj hozzá!

Címkék: kritika előadás konferencia filozófia művészet esztétika művészettörténet bölcsészettudomány V. EMV Konferencia (Esztétika és természet)

2015. május 8. (péntek) ELTE BTK MMI Esztétika TanszékBudapest 1088, Múzeum körút 6-8. Főépület, Kovács Máté terem (földszint 34.) Védnök: Dr. Bacsó Béla DSc.   PROGRAM 9.00 Megnyitó 9.10-10.00 – Darida Veronika: Tájkép-dramaturgia és tájsebzett színház I.…

Szerző: Asztyi  2015.04.29. 10:17 Szólj hozzá!

Címkék: V. EMV Konferencia (Esztétika és természet)

A természetes emberi test ábrázolása a művészetben állandó téma. Az esszencialista filozófiai antropológiák következtében létrejövő XIX. századi emberkép azonban, ami egy tökéletes Apollo hasonmás, kizárt minden más létezőt, ami ebbe a kategóriába nem esett bele, a…

Szerző: Asztyi  2015.04.27. 14:54 Szólj hozzá!

Címkék: V. EMV Konferencia (Esztétika és természet)

Lenyomatokat találunk a természetben és a művészetben. A lenyomat lehet egy körberajzolt kéz, egy lábnak, megkövesedett-elporladt csigaháznak vonalrajza  a talajban, egy falevél erezetének nyoma  a papírlapon.   Archaikus eljárás, de egyúttal végigköveti a művészet egész…

Szerző: Asztyi  2015.04.27. 14:52 Szólj hozzá!

Címkék: V. EMV Konferencia (Esztétika és természet)

A természet megszilárdult rendet és formát mutat, de a tény, hogy e természet megengedi a vele kapcsolatos számítgatásokat talán leírhatóvá válva tart távol magától bennünket, semmint valóságos tudást nyújtana. A művészet ugyanezt az elvet követve hordja magában önnön…

Szerző: Asztyi  2015.04.27. 14:48 Szólj hozzá!

Címkék: V. EMV Konferencia (Esztétika és természet)

A cseh szürrealista képzőművész sajátos mikrokozmoszának jelentős részét képezik a természet ihlette alkotások. Az alkotásaiban különös, jól megkomponált rendezetlenségben felbukkanó természeti elemek, az egyúttal szubjektív gyűjtésként is értelmezhető installációk…

Szerző: Asztyi  2015.04.27. 14:47 Szólj hozzá!

Címkék: V. EMV Konferencia (Esztétika és természet)

Előadásomban a hetvenes évektől egyre népszerűbb ökológiai, illetve ökofeminista filozófiai áralmatok megfontolásait próbálom megragadni, és átvezetni a kortárs mélyökológiai (deep ecology) diskurzusokba, kiemelve a terület poszthumanista sajátosságait, valamint filozófiai…

Szerző: Asztyi  2015.04.27. 14:45 Szólj hozzá!

Címkék: V. EMV Konferencia (Esztétika és természet)

Közhelyszámba megy, hogy már Samuel Beckett életművén belül valami véget ér, ugyanakkor valami új is kezdődik a nyugati drámatörténetben. Erica Fischer-Lichte például A dráma története című könyvében A játszma végét a polgári drámairodalom igazi lezárásának nevezi.…

Szerző: Asztyi  2015.04.27. 14:44 Szólj hozzá!

Címkék: V. EMV Konferencia (Esztétika és természet)

Az előadás kiindulópontja Pilinszky János Síremlék című színművének gondolata: „[c]sak a bokrok és a fák vannak jelen”. A jelenlét Pilinszky színházesztétikájának alapgondolata. Érzékelve egy az egész művészetet érintő válságfolyamatot a jelenlétvesztés…

Szerző: Asztyi  2015.04.27. 14:44 Szólj hozzá!

Címkék: V. EMV Konferencia (Esztétika és természet)